Reklamacja Odszkodowania

Zgłoś reklamacje na odszkodowanie.
Uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zbyt niskie? Nie musisz kłócić się z ubezpieczycielem! Zgłoś reklamację do naszej firmy...
Dokonamy dopłaty za firmę ubezpieczeniową!

zobacz więcej...RezerwacjaRezerwuję
Rezerwujący

Rezerwujący musi być właścicielem uszkodzonego pojazdu.

dokument
(nr.5, Honorowane na terenie Polski)
(Adres zgodny z dokumentem)
,
Uszkodzony pojazd wykorzystywany w firmie
Dane szkody
 jeśli brak to nr Polisy OC sprawcy wraz z nr rej. sprawcy
 datę proszę podać w formacie RRRR-MM-DD
Ewentualne uwagi
Kontakt

 

wszelka pomoc udzialana jest zgodnie z wytycznymi i zasadami :

 

            

 

* Użycie terminologii "bezpłatny" jest jednoznaczne z "bezgotówkowy" tj. taki za który opłata naliczana jest z dołu z uwzględnieniem odroczonego terminu płatności. Należność na wynajem możliwa jest do odbrania bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowe sprawcy po podpisaniu cesji przelewu wierzyteleności w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego.
... zastepcze.auto.plX