Formularz rezerwacyjny
 
Reklamacja Odszkodowania

Zgłoś reklamacje na odszkodowanie.
Uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zbyt niskie? Nie musisz kłócić się z ubezpieczycielem! Zgłoś reklamację do naszej firmy...
Dokonamy dopłaty za firmę ubezpieczeniową!

zobacz więcej...Samochód zastępczy bezpłatnie z OC sprawcy


Samochód zastępczy udostępniamy bezpłatnie osobie, której w wyniku kolizji drogowej lub wypadku drogowego został uszkodzony pojazd mechaniczny, a obowiązek naprawienia szkody leży na sprawcy tego zdarzenia posiadającym ważne ubezpieczenie OC. Dostępność samochodu zastępczego nie jest uwarunkowana od dotychczasowego posiadanego auta (uszkodzonego), jego roku produkcji czy też firmy ubezpieczeniowej sprawcy - NIE UZYSKASZ OD NAS ODMOWY WYNAJMU, ZADZWOŃ... POMOŻEMY.

Poszkodowany otrzymuje od nas kompleksową BEZPŁATNĄ pomoc.
Jako jedyna firma w Polsce prowadzimy również własną działalność windykacyjną pod logiem RoFAG.eu - zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań z tytuł nie prawidłowej wyceny przez firmę ubezpieczeniową.

Każdemu klientowi pomożemy całkowicie BEZPŁATNIE w procesjie likiwdacji szkody zarówno w czasie wynajmu przez niego Auta Zastępczego jak i już po zakończeniu usługi.

Dzięki temu masz gwarancję mobilności przy jednoczesnej pewności, że firma ubezpieczeniowa  nie zaniży Ci odszkodowania.

Zastepcze.Auto.pl gwarantuje, że nie poniesiesz żadnej odpowiedzialności za brak zwrotu odszkodowania związanego z wynajmem auta zastępczego - wszystko to otrzymujesz na piśmie i jest jednocześnie dołączone do umowy.

Nie narażasz się tym samym na ewentualne zwrócenie się do Ciebie o uregulowanie kosztów wynajmu w przypadku odmowy firmy ubezpieczeniowej - tylko my dajemy to na piśmie "czarno na białym".

Czyste i przejrzyste warunki wynajmu gwarantują, że nie posiadamy na rynku polski żadnej konkurencji.

Jeśli w wyniku w/w zdarzenia nie możesz korzystać w niezakłócony dotychczas sposób ze swojego auta to zgłoś się do nas.

Wynajmiemy Ci auto zastępcze w systemie bezgotówkowym, a jego koszt zostanie uregulowany z polisy OC sprawcy. 

Nawet jeśli sprawca zdarzenia nie posiadał aktulanego ubezpieczenia ( polisy ubezpieczeniowej ) lub sprawca zdarzenie był pod wpływem alkocholu czy też środków odurzających wynajmiemy Ci auto zastępcze - podmiotem odpowiedzialnym wtedy będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( UFG ). Należy pamiętać że w takim przypadku sprawa wypłaty odszkodowania może się wydlużyć jednak na cały okres niezbędnej naprawy lub likwidacji szkody całkowitej otrzymasz od nas pojazd zastępczy.

W celu wynajmu samochodu zastępczego należy wypełnic formularz rezerwacyjny na naszej stronie i wskazać w nim miejsce odbioru auta zastępczego jak i zwrotu.  W/w formularz należy wypełnić również o niezbędne dane osobowe (strona jest chroniona ceryfikatem SSL) oraz dane identyfikujące szkodę komunikacyjną - jeśli nie ma jeszcze nadanego numeru szkody proszę podać nr polis i nr rejestracyjny auta sprawcy. Auto zastępcze może odebrać od nas TYLKO właściciel uszkodzonego pojazdu legitumując się dowodem osobistym, prawa jazdy oraz musi on okazać dokument potwierdzający własność uszkodzonego auta. W przypadku pojazdów które są lesingowane należy uzyskać od danej firmy (właściciela auta) pismo potwierdzające prawo do użytkowania tego pojazdu lub też umowę leasingową.

Poszkodowany nie musi do naszej firmy dostarczać żadnych gwarancji pokrycia wynajmu przez Firmę Ubezpieczeniową czy też zgody na taki wynajem - dzięki temu auto zastępcze możemy wynająć już w dniu powstania szkody.

Nie musisz wpłacać nam żadnej kaucji zabezpieczającej wynajem, ani nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów jak protokoły oględzin, decyzje, zaświadczenia czy też notatki policyjne.

Aby wynająć Tobie auto zastępcze potrzebujemy jedynie prawo jazdy i dowód osobisty oraz musisz posiadać numer zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela (np. nr. szkody). W chwili podpisywania umowy potrzebujemy "do wglądu" dokument potwierdzający własnośc uszkodzonego pojazdu - może być to dowód rejestracyjny, karat pojazdu lub umowa zakupu czy też umowa leasingowa.

Bezpośrednio po zaistniałym uszkodzeniu własnego pojazdu należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia. Jeśli nie posiadasz nr szkody możemy również wynjąć pojazd zastępczy na podstawie danych polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy.

W świetle obowiązującego prawa jak i w lini orzecznictwa Sądu Najwyższego zastępczy środek transportu przysługuje poszkodowanemu, ponieważ z związku z uszkodzeniem pojazdu powstał związek przyczynowo-skutkowy w postaci konieczności zastosowania innego samochodu w miejsce uszkodzonego, a co za tym idzie brak możliwości wykorzystania własnego pojazdu. Najem auta zastępczego jest typowym elementem naprawczym wynikającym z faktu powstałej kolizji czy też wypadku drogowego tak samo jak i naprawa uszkodzonego samochodu.

Normalnym następstwem powstałej szkody jest brak możliwości korzystania z samochodu przez poszkodowanego, w sytuacji jego uszkodzenia. Nie ma przy tym znaczenia czy samochód ten wykorzystywany był do celów zarobkowych, czy też służył do zaspokajania normalnych funkcji życiowych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niesłuszne jest rozgraniczanie zasadności wynajmu na osoby wykorzystujące dotychczasowy pojazd do celóww związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a osoby używające go do codziennych dojazdów do pracy, odwożenia dzieci do szkoly czy też dokonywanie zakupów jak i innych czynności zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W naszej firmie otrzymasz zastepczy środek transportu w postaci auta zastępczego bez względu na to w jakim celu używałeś swojego samochodu.

Firmy ubezpieczeniowe często nakazują udokumentowanie potrzeby wynajmu takiego auta jak i również sposobu użytkowania dotychczas posiadanego pojazdu. W świetle obowiązujęgo prawa Poszkodowany nie ma takiego obowiązku, a fakt wykorzystywania swojego pojazdu do codziennego użytku jest wystrczającym powodem do zastępienia go samochodem zastępczym. Należy również zaznaczyć, że poszkodowany nabył również swój pojazd w celu jego wykorzystywania w dowolnym momencie jak i do wykorzystywania w dowolnym celu oraz czasie.

Poszkodowany nie musi również pytać się o zgodę na wynajem takiego auta Firmę Ubezpieczeniową - takie zapytanie skierowane do T.U. wydłuża tylko czas odpowiedzi a co za tym idzie poszkodowany w późniejszym terminie decyduje się na wynajem zastępczego samochodu. Odpowiedź udzielona przez T.U. przeważnie jest niezadowalająca dla Poszkodowanego, ale nie należy się nią oczywiście sugerować. W chwili wynajmu przekazujemy bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia zawiadomienie, że w danym momencie został wynająty pojazd zastępczy poszkodowanemu (klientowi), co jednocześnie jest jednoczne z przyśpieszeniem wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego.

Podstawą prawną wynajmu zastępczego środka transportu jest Art.34 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych[1] oraz Art. 361 Kodeksu Cywilnego[2], 363 K.C.[3] oraz 415 K.C.[4].

Każdemu poszkodowanemu udzielimy pomocy prawnej połączonej z wynajmem auta zastępczego. Dzięki wiedzy opartej na 13 letnim doświadczeniu, pomożemy odzyskać od każdej Firmy Ubepieczeniowej należne odszkodowanie związane z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego.
 
Jeśli T.U. oszacowało szkodę jako ekonomicznie nieuzasadnioną lub tzw. szkoda całkowita, samochód zastępczy udostępnimy na czas niezbędny poszkodowanemu nie dłużej jednak niż na pełny czas likwidacji szkody tj. do dnia wyplaty odszkodowania. Wystąpienie tzw. szkody całkowitej wiąże się przeważnie z wydłużonym procesem likidacji szkody - często jest to ok. 30dni, ale zdaża się również dłuższy okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania.

W przypadku wyrażenie zgody na naprawę uszkodzonego pojazdu przez T.U. tzw. szkoda częściowa, samochód zastępczy możesz otrzymać od nas na pełny czas rzeczywistej naprawy - wbrew założeniom Firm Ubezpieczeniowych nie technologiczy czas naprawy tj. wskazany w kosztorysie. W takim przypadku należy udokumentować przebieg naprawy, która wskaże poszczególne składanie naprawy wykonywane w określonych dniach - tzw. Historia Naprawy lub Protokół z naprawy - gotowy druk przekażemy w chwili wynajmu. W dokumencie tym powinny znaleść się również wszelkie istotne czynniki które wpłyneły na wydłużony czas naprawy takie jak np. oględziny dokonywane przez rzeczoznawce, oczekiwanie na dostarczenie kosztorysu, oczekiwanie na zamowione części, konieczność wykonania dodatkowych oględzin przez pracownika firmy ubezpieczeniowej jak i dni wolne od pracy. Jako zakończenie takiej naprawy musi wystąpić faktura VAT za przeprowadzoną naprawę.

Jeśli poszkodowany wybiera wariant kosztorysowego rozliczenia szkody czyli godzi się na odszkodowanie zaproponowane przez  Firmę Ubezpieczeniową, wynajem auta przysługuje mu wtedy do czasu otrzymania kosztorysu naprawy lub kalkulacji naprawy doliczając do tegpo okresu technologiczny czas naprawy pojazdu wskazany w tym dokumencie.

Każdy taki wynajem regulowany jest bezpośrednio z Firmą Ubezpieczeniową sprawcy, a poszkodowany zwoloniony jest z ponoszenia opłat w tytułu wynajmu auta zastępczego jeśli nie jest sprawcą jak i nie przyczynił się do powstania zdarzenia w związku z którym został wynajęty mu samochód zastępczy.
Dokumentem zwlaniającym poszkodowanego z odpowiedzialności za wynajem jest cesja praw należności za wynajem auta zastępczego.

Całość niezbędnych dokumentów dostarczana jest przez naszą firmę.do ubezpieczyciela bez konieczności angażowania Twojego czasu.

PAMIĘTAJ :

 • nie musisz informować ubezpieczyciela, gdzie będziesz wypożyczać auto, a ubezpieczyciel nie ma prawa wskazywać Ci określonej firmy
 • nie musisz wybierać najtańszej oferty na rynku, choć nieuzasadnione koszty będą przez towarzystwo najprawdopodobniej zakwestionowane i odrzucone
 • samochód zastępczy nie może być wyższej klasy niż ten, który uległ zniszczeniu
 • ubezpieczyciel nie może narzucać żadnych limitów, np. stawek wynajmu, kilometrów, które możemy przejechać wynajętym autem ani limitu czasu, przez jaki mamy prawo korzystać z tego pojazdu
 • na firmę ubezpieczeniową nałożony jest obowiązek wypłaty pełnego odszkodowania - dotyczy to również kosztów parkingu, holowania, zabezpieczenia pojazdu po kolizji, przejazdów taksówkami, zaplanowanej podróży, leczenia, leków i wszystkich pozostałych rzeczy będących w ścisłym następstwem powstałego zdarzenia
 • na poszkodowanym ciąży obowiązek minimalizowania skutków szkody tj. nie powiększania jej rozmiarów (art.826 K.C.[5])
 • na poszkodowanym jak i na ubezpieczycielu ciąży obowiązek współpracy przy wykonywaniu zobowiązań (art.354 K.C.[6]) - poszkodowany nie może również odmawiać współpracy w likwidacji szkody
 • firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w ciągu 30dni od dnia zgłoszenia roszczeń - nawet jeśli potwierdzenie okoliczności szkody nie nastąpiło ze strony ubezpieczyciela (art.14 § 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach[7])

... nasza firma kompleksowo zajmuje się również likwidacją szkód komunikacyjnych jak i rozpatruje słuszność roszczeń zgłaszanych do firm ubezpieczeniowych.

Na stronie www.RoFAG.eu możesz złożyć reklamacje na odszkodowanie jeśli uważasz, że jest ono zbyt niskie (zaniżone) - dopłacimy Tobie do otrzymego wcześniej odszkodowania należną różnicę bez udziału firmy ubezpieczeniowej !!!

Do pobrania

Poniżej znajdziesz pliki do pobranie, które zapewne będą Ci potrzebne jeśli wystąpi szkoda komunikacyna - proponujemy pobrać dla swojego bezpieczenstwa wszystkie ... nigdy nie wiadomo kiedy i kto bedzie potrzebował pomocy z nimi związanej.

[2] Art. 361

[2] Art. 361 Kodeku Cywilnego
§ 1 Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne
następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

[4] Art. 415

[4] Art. 415 Kodeku Cywilnego
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

[6] Art. 354

[6] Art. 354 Kodeku Cywilnego
§ 1 . Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

Rzecznik Ubezpieczonych

Wszelkiej pomocy w związku z nieprawdiłowościami przy likwidacji szkody udzielić może również Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl.

Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
NIP: 525–15–66–173
tel. 22 333 73 26-27, faks 22 333 73 29

 

 

Jednocześnie wskazujemy, że Rzecznik Ubezpieczonych nie jest instytucją rostrzygającą spory z ubezpieczycielem - prosze o odwiedzenie zakładki KNF gdzie można złożyć skargę na T.U.

[1] Art. 34

[1] Art. 34 Ustawy o ubepieczeniach obowiazązkowych
§
1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
§ 2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:
1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

[3] Art. 363

[3] Art. 363 Kodeku Cywilnego
§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

[5] Art. 826

[5] Art. 826 Kodeku Cywilnego
§ 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą.
§ 2. Jeżeli ubezpieczający dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu powyższych obowiązków, odszkodowanie się nie należy, chyba że zapłata całości lub części
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki narodowej.
§ 3. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić ubezpieczającemu poniesione przez niego koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w paragrafie pierwszym, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Ogólne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mogą zawierać postanowieni a korzystniejsze dla ubezpieczającego.

[7] Art. 14

[7] Art. 14 Ustawy o ubepieczeniach obowiazązkowych
§ 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
§ 2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba  że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Firmy Ubezpieczeniowe - Dane teleadresowe

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne dane teleadresowe firm ubezpieczeniowych wraz z numerami na które można zgłosić szkodę :

 

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  infolinia: 801 10 20 30 lub (22) 567 12 02
  www.allianz.pl

 • AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszaw
  infolinia. (22) 599 95 22
  www.axadirect.pl


 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
  ul. Domaniewska 44 
  02-672 Warszawa
  infolinia. 801 888 444 lub (22) 557 44 44
  www.aviva.pl


 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawapo
  infolinia. (22) 599 95 22
  www.axa-polska.pl

 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  Al. Jerozolimskie 162 A 
  02-342 Warszawa
  infolinia. 801 080 300 lub (22) 212 20 30
  www.benefia.pl
 • BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (mDirect/mBank)
  ul. Ks. I. Skorupki 5
  00-963 Warszawa
  infolinia. 801 884 444 lub (22) 459 10 00
  www.breubezpieczenia.pl


 • BTA Insurance Company SE (reprezentat w Polsce : RESO Europa Service)
  ul. K. Valdemara 63, Riga
  LV - 1142, ŁOTWA
  infolinia. (+48) 87 565 4444
  www.bta.lv

 • AIG EUROPE LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
  ul. Marszałkowska 111
  00-102 Warszawa
  infolinia. (22) 528 51 00
  www.aig.com.pl


 • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  Al. Jerozolimskie 162 (biurowiec Mistral)
  02-342 Warszawa
  infolinia.  801 120 000 lub (22) 501 61 00
  www.compensa.pl


 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. Św. Michała 43
  61-119 Poznań
  infolinia. (61) 858 48 08 lub (61) 858 48 65
  www.concordiaubezpieczenia.pl • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot
  infolinia. 801 107 107 lub (58) 555 60 00,
  www.ergohestia.pl


 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa
  infolinia. (22) 543 0 543 lub 801 343 343
  www.generali.pl

 • GREENVAL INSURANCE Company Ltd.
  Trinity Point
  10-11 Leinster Street South
  Dublin 2, IRLANDIA
  www.greenval-insurance.com


 • Česká pojišťovna S.AOddział w Polsce (PROAMA)
  ul. Żaryna 2 B , budynek D
  02-593 Warszawa
  www.proama.pl

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Noakowskiego 22
  00-668 Warszawa
  infolinia. (22) 212 20 12
  www.interrisk.com.pl

   

 • Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Liberty Direct)
  ul. Chocimska 17
  00-791 Warszawa
  infolinia. (22) 589 95 21
  www.libertydirect.pl

   

 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  ul. Postępu 15
  02-676 Warszaw
  infolinia. 801 44 44 44 lub 601 44 44 44 lub (22) 444 44 44
  www.link4.pl

   

 •  Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (MTU)
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot
  infolinia. 801 107 108 lub (58) 555 62 22
  www.mtu.pl

   

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A.
  ul. Poleczki 35
  02-822 Warszawa
  www.tuirpartner.pl


 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. Domaniewska 50A (budynek ALFA)
  02-672 Warszawa
  infolinia. (22) 570 47 48
  www.tuwpocztowe.pl

 

 • Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (PZM - obecnie INTERRISK)
  Aleje Jerozolimskie 162A
  02-342 Warszawa
  infolinia. 801 080 600 lub (22) 212 20 50

 • GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Wołoska 22 A
  02-675 Warszawa
  infolinia. (22) 539 31 00
  www.gothaer.pl

   

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU)
  Al. Jana Pawła II 24
  00-133 Warszawa
  infolinia: 801 102 102 lub (22) 566 55 55
  www.pzu.pl

   

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
  ul. Raabego 13
  02-793 Warszawa
  infolinia. (22) 894 47 72
  www.tuw.pl

   

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
  ul. Poleczki 35
  02-822 Warszawa
  infolinia. (22) 327 60 60
  www.tuz.pl

 • TVM zakelijk N.V.
  Van Limburg Stirumstraat 250, postbus 130
  7900 AC Hoogeveen, HOLANDIA
  www.tvm.nl

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Gdańska 132
  90-520 Łódź
  inoflinia.(42) 63 44 700
  www.uniqa.pl

 • UPS International Insurance Ltd.
  Adelaide Road 25/28
  Dublin 2, IRLANDIA

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
  ul. Chmielna 85/87
  00-805 Warszawa
  infolinia. 801 311 311 lub 601 311 311
  www.warta.pl

 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Jasna 14/16a
  00-041 Warszawa
  infolinia. (22) 50 56 160
  www.signal-iduna.pl

 

 • CUPRUM Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 90
  59-301 Lublin
  infolinia. (76) 72 77 400
  www.tuw-cuprum.pl

 

 • EUROPA S.A.
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  53-605 Wrocław
  infolinia. 801 500 300 lub (71) 33 41 887
  www.tueuropa.pl

 

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK
  ul. Władysława IV 22
  81-743 Sopot
  infolinia. (58) 55 09 733
  www.skokubezpieczenia.pl

 

 • Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce (obecnie AIG)
  ul. Marszałkowska 111
  00-102 Warszawa
  infolinia. (22) 528 51 00


 • HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie WARTA)
  Al. Jerozolimskie 133a
  02-304 Warszawa
  infolinia. 801 801 181 lub (22) 44 99 999
  www.warta.pl

 

 • TRYG Polska TU S.A. (obecnie WARTA)
  Plac Jagielloński 15
  26-600 Radom

 

 • CIGNA STU S.A.TUiR (obecnie INTERRISK)
  ul. Nowakowskiego 22
  00-668 Warszawa

 

 • FIAT Ubezpieczenia Majątkowe S.A.
  ul. Puławska 405
  02-801 Warszawa

 

 • GERLING Polska S.A.
  ul. L. Kruczkowskiego 8
  00-380 Warszawa

 

 • HEROS S.A. Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
  Aleje Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa

 

 • PARTNER S.A.TUiR
  ul. Puławska 14
  02-515 Warszawa

 

 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)
  ul. Świętokrzyska 14
  00-050 Warszawa
  infolinia. (22) 551 51 00

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
  ul. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa

 

W/w  dane pochodzą z zasobów internetowych więc prosimy o ewentualną samodzielną weryfikację na stronach internetowych danych firmy ubezpieczeniowych.

Skarga Komisja Nadzorów Finansów

Instytucją sprawującą kontrole na zakładami ubezpieczeń jest KOMISJA NADZORU FINANSÓW (KNF) - w prosty i szybki sposób można drogą elektorniczną za pośrednictwem strony KNF.

Jest to jedny organ mogący zarówno wpłynąc na decyzję firmy ubezpieczeniowej min. poprzez nałożenie na w/w zakład kary.

Skargę należy sformulować poprzez podanie jakich nie prawdilowości dopuścił się zakład ubezpieczeń - proszę nie zgłaszać do KNF skarg pytu "zbyt niskie odszkodowanie, itp.".

KNF rozpatruje tylko i wyłącznie skargi dotyczące nie prawidlowości działanie firm ubezpieczeniowych tj. nie przestrzeganie zapisów USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ, USTAWY O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH jak i KODEKSU CYWILNEGO.

Z w/w ustawami mozesz zaznajomić się na nasze stornie internetowej - najpotrzebniejsze i najważniejsze zapisy prawne znajdują się poniżej ...

 

w skrócie :

 • nie dotrzymanie terminu wypłaty odszkodowania (30dni) - art.14 §1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz art.817 §1 k.c.
 • brak powiadomienia przez T.U. o braku możliwości wypłaty odszkodowania w termienie 30dni - art.16 §2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej jak i art.14 §2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • brak zawiadomienia przez T.U. o uznaniu lub oddaleniu roszczenia w ciągu 30dni - art.16 §3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej jak i art.14 §3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • brak przekazania dokuementacji przez T.U. o które wnioskował poszkodowany - art.16 §4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art.14 §5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Sprawdź polisę OC sprawcy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) udostępnia możliwość sprawdzenie ważności polisy OC każdego (praktycznie) zarejetrowanego pojazdu w Polsce. 

Poprzez stronę UFG można złożyć zapytania i czasie rzeczywistym otrzymamy odpowiedź zwrotną.

Wpisując na stronie internetowej UFG danych pojazdu (numer rejestracyjny lub numer VIN) oraz daty na jaki dzień system ma sprawdzić ważność polisy OC otrzymamy on-line wynika zapytanie w postaci wskazania firmy ubezpieczeniowej wraz z danymi teleadresowymi oraz numeru polisy.

Potwierdzenie można wygenerować również do PDF, a następnie np. wydrukować.

wszelka pomoc udzialana jest zgodnie z wytycznymi i zasadami :

 

            

 

* Użycie terminologii "bezpłatny" jest jednoznaczne z "bezgotówkowy" tj. taki za który opłata naliczana jest z dołu z uwzględnieniem odroczonego terminu płatności. Należność na wynajem możliwa jest do odbrania bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowe sprawcy po podpisaniu cesji przelewu wierzyteleności w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego.
... zastepcze.auto.plX